logo aca

Signatura documents i comunicacions

El teu signatura electrònica ACA et permet signar electrònicament formularis i documents amb la mateixa validesa jurídica que la signatura manuscrita

SIGNATURA TEUS CORREUS ELECTRÒNICS

Un missatge signat digitalemente amb ACA demostra a l'destinatari que el destinatari, i no un impostor, ha signat el contingut de l'missatge i que el contingut no s'ha modificat durant la tramesa.

SIGNATURA DOCUMENTS PDF

La signatura digital de documents ofereix múltiples avantatges enfront de la signatura manuscrita:

  • Major seguretat, ja que s'impedeix la manipulació de el document signat, o la suplantació de l'signant, cosa que amb la signatura manuscrita i les tecnologies d'edició actuals és molt factible.
  • L'arxiu digital d'el document en molt més econòmic que el físic.
  • El temps d'execució de l'procés des de la sol·licitud de signatura, fins a l'execució es pot realitzar telemàticament i de forma instantània.
  • El temps de localització d'un document en un arxiu digital, és molt més ràpid que un arxiu físic.
  • A més, el format de signatura PDF permet afegir dades relatives a l'context de la signatura, cosa que amb la signatura manuscrita no pot realitzar-se.

SIGNATURA DOCUMENTS MICROSOFT OFFICE

Utilitzar la teva signatura digital ACA en Microsoft Word et permet signar amb el teu nom, així com proporcionar una capa addicional de seguretat. La primera part de l'procés et permet crear una línia de signatura ia continuació escriure el teu nom, inserir una imatge de la teva firma. La segona part de l'procés permet codificar el document amb la teva signatura digital que garanteix a la persona a qui estàs enviant el document que el document prové de tu.

SIGNATURA eFACTURAS

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha desenvolupat l'aplicació Gestió de Facturació Electrònica que permet la generació de factures electròniques amb format Facturae (Ordre PRE / 2971/2007) d'una manera còmoda i senzilla. Realitzada amb programari obert, es tracta d'un programa especialment dirigit a pimes micropimes i treballadors autònoms, als quals permetrà donar solució a problemes derivats de l'emmagatzematge de factures en paper.

Signatura documents amb aca

Descarregar Guia TIC