logo aca

ACA Acreditacions

segell eIDAS
L'Autoritat de certificació de l'Advocacia es troba acreditada com a prestador Qualificat de Serveis de Confiança sota la normativa de eIDAS (Reglament (UE) Nº 910/2014) per a l'emissió dels següents tipus de certificats:

  • Certificats qualificats de signatura electrònica (QCert for ESIG)
  • Certificats qualificats de segell (QCert for ESIG)
  • Certificats qualificats d'autenticació web (QWAC)

Accés a la llista europeu de prestadors Qualificats de Serveis de Confiança https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/ES/6

Accés a la llista de Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital Prestadors Qualificats de Serveis de Confiança https://sede.minetur.gob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx

Addicionalment, l'Autoritat de Certificació de l'Advocacia supera anualment auditories realitzades per auditors independents que acrediten que se segueixen estàndards de seguretat i les millors pràctiques en l'emissió dels certificats digitals ACA.

 

 

Segell Webtrust per a Autoritats de Certificació

 

veure segell

aenor  

ENS-2013/0001 Primera Certificació de conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat

 

veure segell

   

ISO 27001- Certificació de el Sistema de Gestió de la seguretat de la informació

 

veure segell

Webtrust CA report 2022

Webtrust CA SSL Baseline report + Assert (CGAE 2020)

Webtrust CA report + Assert (CGAE 2020)

Webtrust CA SSL Baseline report + Assert (CGAE 2019_V.Final)

Webtrust CA report + Assert (CGAE 2019_V.Final)

Webtrust CA SSL Baseline report + Assert _2018

Webtrust CA report + Assert 2018

Webtrust CA Management's Assertion 2023

Webtrust CA report 2023