Notícies falses. Confiança i configuració de l'opinió pública en els temps d'Internet

Notícies Falsesíndex:
QUÈ SÓN LES FAKE NEWS ?;
GENERALITZACIÓ DEL ÚS DEL TERME I IMPACTE DE LES "FAKE NEWS";
ELS RESULTATS D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES SOBRE L'ORIGEN I L'RÀPIDA DIFUSIÓ DE LES "FAKE NEWS";
LES POSSIBLES RESPOSTES A AQUEST FENOMEN:
- L'empoderament dels particulars;
- Les intervencions mitjançant la detecció i la intervenció: algoritmes i robots;
- La concreta resposta dels interessats davant d'aquest tipus de publicacions;
MESURES REGULADORES, EDUCATIVES I DE AUTOREGULACIÓ FETES PELS PAÏSOS MEMBRES DE LA UNIÓ EUROPEA:
- L'exemple francès;
- L'exemple alemany;
- Itàlia;
LA RESPOSTA DE LA UNIÓ EUROPEA:
- La creació de la "East Stratcom Task Force";
- Altres accions per part de les institucions comunitàries;
LES RECOMANACIONS DEL PARLAMENT EUROPEU DAVANT DE LA PROPAGANDA I LA DESINFORMACIÓ;

Comparteix: