Les Fake news davant el dret penal espanyol

A través d'aquest breu treball reflexionem sobre la llibertat d'expressió i la criminalització de la mentida en un moment en què les mentida news han cobrat protagonisme.

Through this brief work we reflect on freedom of expression and the criminalization of lies at a time when mentida news has gained prominence.

notes

Les fake news davant el dret penal espanyol = The mentida news in the face of the spanish criminal law

Comparteix: