Fake news i coronavirus. Detecció dels principals actors i tendències a través d'l'anàlisi de les converses a Twitter

La crisi sanitària global sorgida per l'expansió del Covid-19 ha portat l'OMS a encunyar el terme infodèmia per definir una situació de por i d'inseguretat en què s'ha generalitzat la difusió d'informació falsa. Aquests bulls s'aprofiten d'aquest tipus d'emocions per propagar-se més ràpid que el coronavirus mateix, generant al seu pas temor i desconfiança en la població.

La difusió d'aquestes mentides, part de les quals circula per les xarxes socials, és perillosa perquè afecta la salut i pot fer que s'agreugi el contagi i provocar la mort de persones.

Aquesta investigació té per objectiu analitzar i visualitzar la xarxa teixida al voltant de les notícies falses que circulen a Twitter sobre la pandèmia del coronavirus mitjançant la tècnica de l'anàlisi de xarxes socials. S'ha fet servir el programari NodeXL Pro.

 

Taula de Continguts

índex:
RESUM;
PARAULES CLAU;
INTRODUCCIÓ;
MARC TEÒRIC;
ESTAT DE LA QÜESTIÓ:
– Informació errònia. Orígens;
– Desinformació, salut i Twitter;
OBJECTIUS;
HIPÒTESIS;
METODOLOGIA;
RESULTATS:
– Nodes amb posicions més favorables a la xarxa;
– Anàlisi semàntica de la xarxa;
CONCLUSIONS.

Comparteix: