El Big Data com la gran eina de pronòstic de tendències en els sistemes electorals. De el salt de l'paradigma demoscòpic a les dades de comportament real.

Assistim a l'aparició de noves eines tecnològiques que despleguen els seus
efectes en àmbits com la propaganda cognitiva electoral a través de les comunicacions
electròniques: xarxes socials, correu electrònic, xarxes de WhatsApp o altres xarxes que formen
part d'una nova ecologia dinàmica que forma ja part de la nostra més propera realitat
informativa. El Big Data, que transforma informació desagregada en coneixement estructurat
alimenta nous serveis, noves opcions i noves fórmules que poden transformar
profundament la manera de comunicar-nos, d'informar-nos i d'interactuar en el sistema
electoral.

No obstant això, algunes d'aquestes fórmules entren en col·lisió frontal amb drets
fonamentals com són la protecció de dades, la participació justa i igualitària en els processos
electorals, la defensa de la dignitat humana i de la privacitat en un entorn que ha demostrat
seva capacitat d'erosionar aquests drets i llibertats de forma dràstica.

Taula de Continguts
1. D'una societat de classes a una societat classificada, el paper de l'big data i els nous processos electorals.
2. Els perfils psicomètrics.
3. La propaganda cognitiva electoral i el microtargeting el futur que ja és aquí.
4. Fake news com a element actiu en les campanyes electorals cognitives.

Comparteix: