The use of evidence in decision-making during public health emergències

Els instituts de salut públiques i els centres de control de malalties tenen la responsabilitat de salvaguardar la seguretat sanitària nacional i de generar evidències per informar d'iniciatives sanitàries nacionals. Aquest deure és més evident durant les emergències de salut pública, quan els temps són limitats, les exigències polítiques i els desconeixements científics són alts i poden faltar evidències irrefutables per donar suport a una decisió. Perquè aquestes decisions estiguin basades en evidències, els polítics necessiten opinions científiques d'experts que entenguin els riesfos per a la salut pública i puguin aportar evidències en un context apropiat.

Comparteix: