Pandèmia per coronavirus i contractes d'arrendament propostes de solució

La crisi sanitària que estem vivint i el confinament dels ciutadans establert pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, té un impacte econòmic i social greu. Les relacions de Dret privat es veuen també afectades aquestes circumstàncies i de les que més es parla és de l'impacte que en els contractes d'arrendament pot tenir una incapacitat de pagament derivada de la cessació (obligat) de l'activitat professional dictat per les autoritats. El problema que es planteja és determinar qui suporta el risc de l'incompliment no culpable en els contractes amb obligacions recíproques, és a dir, quan incompleixo no per dol, culpa o negligència, sinó que ho faig per cas fortuït o força major (deixo de treballar perquè m'obliguen les autoritats que implanten l'estat d'alarma i no tinc ingressos).

 

Comparteix: