Notícies falses. Confiança i configuració de l'opinió pública en els temps d'Internet

QUÈ SÓN LES FAKE NEWS ?;
GENERALITZACIÓ DEL ÚS DEL TERME I IMPACTE DE LES "FAKE NEWS";
ELS RESULTATS D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES SOBRE L'ORIGEN I L'RÀPIDA DIFUSIÓ DE LES "FAKE NEWS";
LES POSSIBLES RESPOSTES A AQUEST FENOMEN

Comparteix: