L'OMS en la seva cruïlla

L'OMS és, per la seva naturalesa, essencial. Si no existís caldria crear-la. El cas de l'COVID-19 corrobora que, tot i que la salut no ho és tot, sense salut tota la resta pot arribar a ser res. I l'OMS té un paper fonamental en la prevenció i control dels problemes de salut que afecten a tothom. Però ... és aquesta l'OMS que es necessita o cal reinventar-la? Aquí es revisa el paper que exerceix l'OMS en els països en desenvolupament i en els desenvolupats, la seva estructura, com es finança i de quina manera aquest mecanisme de finançament afecta la seva independència.

Comparteix: