Incidència de l'coronavirus en els contractes privats

Publicat per: Diari La Llei

És ben sabut que la incertesa i els contractes mai han fet bona parella, però sembla ja igualment diàfan que vivim dies d'intensa incertesa, en què fins i tot dubtem sobre la incertesa mateixa, perquè ignorem quins seran la durada o l'abast de tan incerta situació . No sabem bé el que passa i, sobretot, difícilment podem preveure res del que passarà, ni tan sols en breus terminis de temps. Més en concret i en el que ens afecta com a professionals de el Dret, cap o poca certesa alberguem sobre el futur immediat de determinades transaccions comercials: ¿Se celebrarà un o altre esdeveniment? Podrà aquesta entitat atendre els seus compromisos contractuals davant tercers? Es veuran alterades cadenes ordinàries i bàsiques d'essencials transaccions econòmiques? I per aquesta línia podríem seguir preguntant sense fi i fins on voldríem. Així que no està de més aturar-se un segon, mentre la voràgine informativa i la inquietud ens ho permetin, i qüestionar-: Com respondran les lleis a semblant situació? Està preparat el nostre sistema legal per al que està passant?

Comparteix: