Implicacions jurídic-sanitàries de l'RD 463/2020 pel qual es declara l'estat d'alarma amb motiu de l'coronavirus

Publicat per: ElDerecho.com 

La posada a disposició el Ministeri de Sanitat de la totalitat dels recursos sanitaris, tècnics i humans, Del conjunt de l'SNS, tant assistencials com de salut pública, preservant les competències de gestió de les corresponents administracions sanitària autonòmiques, planteja un nou escenari fins ara inèdit. De el marc tradicional de col·laboració interadministrativa delimitat en la Llei General de Salut Pública, Es passa provisionalment a un nou model de relacions basat en la subordinació de la resta de les autoritats sanitàries de país a l'Ministeri de Sanitat.

Comparteix: