Impacte de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 en el control intern i la gestió econòmic financera

La crisi sanitària provocada pel COVID-19 i la declaració de l'estat d'alarma ha fet reaccionar els diferents nivells de govern estatal i autonòmics amb l'objecte de dotar les Administracions Publiques d'un marc normatiu que permeti agilitzar l'adquisició de material sanitari i de protecció a la població.

Comparteix: