Emergències pandèmiques en un món globalitzat: amenaces a la seguretat

Publicat per: Institut Espanyol d'Estudis Estratègics

Les pandèmies no s'han tractat tradicionalment a la llista
d'amenaces de seguretat. Únicament les amenaces biològiques
creades expressament pels enemics potencials tenien cabuda. Sens dubte, perquè el concepte de seguretat utilitzat fins
època recent era més restringit.
Des de fa dues dècades les pandèmies espontànies o per causes naturals, en molts casos propiciades en la seva propagació
per conflictes armats, han començat a ser incloses en les estratègies de seguretat nacional, com a amenaça per a la població
o els interessos vitals.
Per aquesta raó el IEEE va proposar l'elaboració d'aquest Quadern de
Estratègia, que ve a omplir un buit en els temes tractats per
l'Institut. Per a això ha comptat amb professionals molt destacados al sistema sanitari i més específicament en el terreny
de les pandèmies i de la sanitat militar.

Comparteix: