El tractament de dades personals en els temps de l'COVID-19: Des del enviament de selfies a Polònia, a el desenvolupament de les aplicacions de contact tracing.

Les mesures adoptades per combatre l'epidèmia de COVID-19 inclouen importants restriccions, tant a la llibertat de circulació de les persones com a l'activitat econòmica. Així resulta de el Reial Decret 863/2020, pel qual es va declarar l'estat d'alarma (en particular dels seus articles 7 i 10), i d'algunes normes complementàries.

Comparteix: