El control de l'congrés dels diputats a el Govern i l'activitat parlamentària durant l'Estat d'alarma

La declaració de l'estat d'alarma, amb independència de la causa que precedeixi i motivi la seva declaració, no interromp el normal funcionament dels òrgans constitucionals. En aquest sentit, correspon a l'Poder Judicial tutelar els drets i llibertats individuals i col·lectives dels ciutadans mentre que correspon a al Congrés dels Diputats controlar les mesures adoptades pel Govern de la Nació. En aquest capítol es tractarà el control i l'activitat parlamentària que desenvolupa el Congrés dels Diputats durant la vigència de l'estat d'alarma.

Comparteix: