Dossier Impacte jurídic de l'COVID 19: novetats laborals el Reial decret llei 8/2020

Les extraordinàries circumstàncies que estem vivint, després de la declaració de la pandèmia originada pel COVID-19, està duent a Govern a emprendre mesures d'urgència que emanen dels seus gabinets de crisi. Tan sols ha passat una setmana des de la publicació de l'RDL 7/2020, que pretenia per pal·liar els seus efectes econòmics i, des de llavors, s'ha produït la declaració de l'estat d'alarma (el dissabte 14 de març, amb la publicació de l'RD 463 / 2020) i la publicació d'un nou Reial decret llei, el 18 de març que, aquest cop sí, de forma molt més extensa escomet mesures d'urgència per fer front no només a l'impacte econòmic, sinó també a el social.

Comparteix: