COVID-19. Treballadors Autònoms

NORMATIVA GENERAL:
- Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19;
- Ordre INT / 226/2020, de 15 de març, per la qual s'estableixen criteris d'actuació per a les Forces i Cossos de Seguretat en relació amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. [Inclusió parcial];
- Ordre SND / 307/2020, 30 de març, per la qual s'estableixen els criteris interpretatius per a l'aplicació de el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball. [Inclusió parcial];
MESURES RELACIONADES AMB HABITATGES I LOCALS COMERCIALS:
- Mesures relacionades amb l'arrendament

Comparteix: