COVID-19. Mobilitat de les persones

DECLARACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA:
- Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
- Ordre INT / 226/2020, de 15 de març, per la qual s'estableixen criteris d'actuació per a les Forces i Cossos de Seguretat en relació amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. [Inclusió parcial];
RESTRICCIONS A LA MOBILITAT DE LES PERSONES DINS EL TERRITORI ESPANYOL:
- Règim general de mobilitat:

Comparteix: