COVID-19. mesures tributàries

LLISTAT DE NORMES DE LA UNIÓ EUROPEA I de les comunitats autònomes;
DECLARACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA:
- Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19;
Mesures de caràcter general:
- Ajornament de deutes tributaris

Comparteix: