Constitucionalitat de les restriccions a la llibertat de circulació en l'estat d'alarma pel coronavirus Covid-19.

En aquest article s'analitza la polèmica qüestió sobre la licitud de les mesures de restricció de la llibertat de circulació sota l'estat d'alarma. Davant de les veus que han alertat que s'ha produït un «estat d'excepció encobert», es defensa la constitucionalitat i adequació a la legalitat d'aquestes mesures, descartant que el concepte de suspensió de drets fonamentals pugui equiparar-se a el de restriccions a l'exercici, per intenses que aquestes siguin. Es posa de manifest que aquestes restriccions, encara que afectin el contingut essencial de el dret, no equivalen a la suspensió del mateix, ni conceptualment, ni tampoc pel que fa a les conseqüències rocedimentales i materials.

Comparteix: