INFORMES 2019 Comissió Jurídica de l' Consejo General de la Abogacía Española

La Comissió Jurídica de l' Consejo General de la Abogacía Española té com a objectiu donar resposta a les incerteses plantejades per la societat i oferir una resposta jurídica als problemes que han d'afrontar els professionals de l'advocacia i els seus Col·legis. Amb la publicació d'aquesta novena edició, l'Advocacia pretén estar a l'avantguarda de l'anàlisi jurídica a Espanya, formulant propostes i reaccionant amb immediatesa a qüestions jurídiques essencials per a l'Estat, tot això amb l'autonomia i independència d'uns autors que elaboren aquests informes sense estar subjectes ni condicionats a interessos corporatius.

Comparteix: