INFORMES 2018 Comissió Jurídica de l' Consejo General de la Abogacía Española

La Comissió Jurídica de l' Consejo General de la Abogacía Española ofereix -en aquesta vuitena edició de les seves Informes- respostes fonamentades en la normativa i jurisprudència als nous reptes que tenen els professionals de l'advocacia i les seves Escoles a la seva actuació diària, molts d'ells abordats en el XII Congrés Nacional de l'Advocacia celebrat a Valladolid

Comparteix: