INFORMES 2017 Comissió Jurídica de l' Consejo General de la Abogacía Española

La publicació d'aquesta setena edició dels Informes de la Comissió Jurídica de l' Consejo General de la Abogacía Española ofereix interpretacions legals i dóna respostes a qüestions legislatives i jurídiques que afecten tant els col·legis d'advocats com als lletrats ia la societat espanyola. Amb aquests objectius, els informes de la Comissió Jurídica de l'Advocacia pretenen estar a l'avantguarda de l'anàlisi jurídica a Espanya, formulant propostes i oferint solucions a qüestions jurídiques essencials per a l'Estat; tot això amb la independència i autonomia d'uns autors que elaboren aquests informes sense estar subjectes ni mediatitzats per interessos col·lectius

Comparteix: