INFORMES 2014 Comissió Jurídica de l' Consejo General de la Abogacía Española

Oferir respostes jurídiques als problemes que afronten advocats i Col·legis així com respondre a les incerteses plantejades per la societat són els principals objectius amb què es va crear la Comissió Jurídica de l' Consejo General de la Abogacía Española. La publicació d'aquesta edició de les seves Informes té com a finalitat estar a l'avantguarda de l'anàlisi jurídica a Espanya, oferint interpretacions legals i respostes a qüestions jurídiques i legislatives. Tot això amb la llibertat d'uns autors que elaboren aquests informes des de l'autonomia i la independència

Comparteix: