INFORMES 2013 Comissió Jurídica de l' Consejo General de la Abogacía Española

La publicació d'aquesta tercera edició dels Informes de la Comissió Jurídica de l' Consejo General de la Abogacía Española té com a finalitat oferir interpretacions legals i donar resposta a qüestions jurídiques i legislatives que afecten els col·legis d'advocats, als lletrats ia la societat espanyola. La independència i autonomia dels autors permeten que aquests informes es trobin al capdavant de l'anàlisi jurídica a Espanya i formulin propostes a qüestions jurídiques essencials per a l'Estat

Comparteix: