INFORMES 2011 Comissió Jurídica de l' Consejo General de la Abogacía Española

Un dels objectius de l' Consejo General de la Abogacía Española és tenir la capacitat de donar resposta jurídica als problemes que es plantegen als advocats i als Col·legis, però també a Espanya, a la societat espanyola. Amb aquest objectiu va néixer la Comissió Jurídica de l' Consejo General de l'Advocacia, formada per destacados advocats, compromesos amb la seva professió, amb els seus companys i amb els drets humans, que actuen amb absoluta independència en el si de Consell

Comparteix: