El Dret de Defensa proposta de llei reguladora

Des de l'aprovació de la Constitució Espanyola el 1978, la jurisprudència i la pràctica judicial han anat consolidant els estàndards de protecció de el Dret de Defensa en els diversos ordres jurisdiccionals. Ha arribat el moment de recollir aquest dret fonamental en una llei orgànica que -sense esgotar les seves diverses facetes- desenvolupi alguns dels aspectes essencials d'aquest principi bàsic de l'Estat de Dret, reflecteixi el consens social i polític, serveixi de guia a tots els actors de la Justícia i reforci el mandat d'assegurar en tot moment l'efectivitat de Dret a la Defensa amb el màxim reconeixement i garanties.

Comparteix: