Informes Comissió Jurídica

El Consejo General de la Abogacía Española ha editat diversos llibres que contenen, per anys des de 2011, tots els informes elaborats per la Comissió Jurídica de l'Advocacia.

Els llibres reuneixen els informes publicats amb l'objectiu de donar resposta jurídica als problemes que es plantegen no només als advocats i als col·legis d'advocats, sinó a tota la societat espanyola.

Els informes corresponents a 2019 aborden temes com la defensa de l'medi ambient, l'impuls de la mediació, les societats cooperatives professionals, la disciplina deontològica, la ciberseguretat i secret professional, la posada en marxa dels Tribunals d'Instància, la problemàtica sobre el dret a la vaga de jutges, l'Advocacia pro abonament i Torn d'Ofici, la deontologia del Delegat de Protecció de dades i compliance officer, la tramitació de consultes i queixes en l'àmbit col·legial, la regulació comparada de el secret professional i regulació comparada o la publicació de dades de sancions col·legials, entre d'altres.

El 2009 es va crear la Comissió Jurídica de l' Consejo General de la Abogacía Española, Formada per destacados advocats que no són membres de Consell i que actuen amb absoluta independència. Són advocats compromesos amb la seva professió, amb els seus companys, amb els drets humans i la seva fi última és posar un granet de sorra per millorar la societat en què vivim.

La versatilitat de la Comissió Jurídica i dels seus membres assegura que els seus dictàmens seran sempre profunds, exhaustius i coherents. Cada assumpte s'encomana a un o diversos ponents, atenent a l'perfil o especialitat de cada un.

Per llegir aquests informes, imprescindibles en el món jurídic, accedeixi a través dels enllaços següents. En els enllaços de text es visualitza cada informe fent clic al seu titular de l'índex.