Guia de Protecció de la Abogacía Española davant COVID 19

portada

DESCARREGAR GUIA COMPLETA (PDF)

SECCIÓ GUIA PRÀCTICA: Apunta una sèrie de consells pràctics per a la desescalada laboral, en assumptes com el transport dels empleats, el protocol d'actuació en el treball tant entre treballadors com amb els clients o visites externes, la neteja, què fer davant de possibles infeccions o qüestions sobre ciberseguretat .

SECCIÓ GUIA NORMATIVA: tracta sobre assumptes normatius com qüestions processals -terminis, notificaciones-; fiscals i tributàries; laborals -amb especial atenció a la feina a distància-; temes d'estrangeria; un capítol dedicat als autònoms i mutualistes; qüestions relatives a violència de gènere, estrangeria, dret penitenciari, assistències a detinguts o arrendaments de despatxos.

 

Comparteix: