19 desembre 2022

La deontologia i lèxit professional

Per Ferran Candela. President de la Comissió de Deontologia Professional del Consejo General de l'Advocacia i degà del Colegio de la Abogacía de Alicante.

Quan parlem de les normes deontològiques semblés que ens traslladéssim al món del que és només ètic i res més lluny de la realitat. La deontologia es basa en normes de compliment forçós que regulen relacions amb tercers, i constitueixen obligacions de conducta que han de ser observades ineludiblement. Igual que en els processos civils i penals hi ha preceptes que s'han de complir per vèncer en judici, la professió té per triomfar-hi les seves pròpies regles.

Utilitzaré com a vulgar exemple la funció que té el prospecte en els medicaments, els electrodomèstics o el manual d'ús als cotxes. Si vols que tot funcioni no tens més remei que llegir-lo, aprendre't-ho i seguir-ho, igual que hauria de passar amb les regles que imposa la deontologia. Com es pot exercir sense conèixer què puc o no puc fer quan s'exerceix? Segur que fracasar a l'intent, i ja és trist.

Cal no oblidar, a més, que una conducta adequada a les normes deontològiques es projecta no només sobre la reputació personal, sinó també sobre la imatge professional, i els clients, presents o futurs, en són directes receptors. Aquest bon nom s'aconsegueix diàriament en el tracte amb els altres companys, als jutjats i tribunals, amb els clients i amb els contraris. Que parlin bé de nosaltres perquè respectem els principis i valors de l'advocacia suposa la millor publicitat dels nostres serveis, a més d'una garantia per al ciutadà al sinuós, complex i difícil mercat dels serveis jurídics. El boca-orella és la millor referència.

Per això el coneixement i el compliment de les normes deontològiques és sinònim d'èxit professional. No només ens generarà bons beneficis individualment parlant, sinó que alhora situarà la professió al lloc que li correspon, cosa que, alhora, farà que la ciutadania confiï més, i ens vegi com a garantia de probitat i bon fer, i allò que no és menys important, aquesta bona fama incidirà positivament en els resultats econòmics de la nostra activitat i conseqüentment en el negoci dels despatxos.

 

Comparteix: