11 gener 2023

Deontologia per a principiants 3. La responsabilitat és teva

Albino Escribano. Membre de la Comissió de Deontologia del Consejo General de la Abogacía Española i degà de l' Colegio de la Abogacía de Albacete 

"Tot gran poder comporta una gran responsabilitat” (atribuït a diversos autors).

La independència i la llibertat del professional de l'advocacia comporta el dret a acceptar un assumpte o rebutjar-lo, en qualsevol moment, sense necessitat de justificar aquesta decisió sempre que no es causi indefensió al client en el cas de renúncia sobrevinguda, amb l'obligació de realitzar-los tràmits processals urgents.

També comprèn el dret a decidir lliurement l'estratègia substantiva i processal adequada, sense haver d'estar vinculats a l'opinió o els suggeriments del client.

Ara bé, conforme a l'article 546.2 de la Llei Orgànica 6/1985, del Poder Judicial, “els advocats estan subjectes a l'exercici de la seva professió a responsabilitat civil, penal i disciplinària".

La responsabilitat civil deriva d‟una possible infracció d‟una bona praxi.

La responsabilitat penal de la comissió dactes o omissions considerats com a delicte.

La responsabilitat disciplinària, a banda de la derivada de l'exercici de la policia d'estrades, de la vulneració de les normes deontològiques de la professió.

Per tot això, cal observar una praxi adequada i integral: no tot s'hi val en la defensa dels interessos del client, ni a favor seu, ni en contra. I en darrer terme, cal recordar que la llibertat i la independència que la nostra actuació comporta com a dret, suposen també un deure exigible.

Comparteix: