08 novembre 2022

Deontologia per a principiants 2. Informar i no postergar

Albino Escribano. Membre de la Comissió de Deontologia del Consejo General de la Abogacía Española i degà de l' Colegio de la Abogacía de Albacete 

"Els problemes que no afrontes et maten”. Antonio Garrigues Walker.

La relació de confiança que fonamenta la relació entre el professional de l'advocacia i el client exigeix ​​una conducta íntegra, honrada, lleial, veraç i diligent (article 4.1 CDAE).

La conducta íntegra i honrada s'exigeix ​​no només durant l'exercici de l'encàrrec professional, sinó també en la fase precontractual, mitjançant la informació obligatòria al client, i la primera és dissuadir-lo de promoure conflictes o exercitar accions sense fonament. També exigeix, en un examen previ fonamental per garantir la lleialtat futura al client i la indispensable independència professional, examinar l‟existència de possibles conflictes d‟interessos, havent d‟informar-se de les mesures adoptades per evitar-los.

Emplenada tota la informació precisa inicial, la conducta íntegra i diligent exigeix ​​l'exercici immediat de l'encàrrec i la informació puntual de totes les circumstàncies rellevants en l'evolució de l'assumpte.

Sense dubtar que tota aquesta informació es faci, cal recordar quelcom essencial que motiva la major part de les queixes per manca d'informació: la informació d'honoraris i costos s'ha de fer mitjançant un full d'encàrrec o un mitjà equivalent.

Comparteix: