20 maig 2024

Talent i intel·ligència artificial: iguala el terreny entre advocats?

Per Jordi Estalella
TWITTER @jordiestalella

En una reunió recent amb una empresa desenvolupadora d'intel·ligència artificial (IA) per al sector legal, un dels seus responsables va manifestar que als despatxos d'advocats que estan adoptant la IA, els professionals menys productius (“més vaguets” va ser l'expressió que va utilitzar ) són els usuaris més intensius d'aquesta tecnologia. Aquesta dada, que pot semblar paradoxal a primera vista, em va fer reflexionar sobre la relació entre la tecnologia i la productivitat.

Diversos estudis sostenen que la IA és especialment útil per als empleats menys competents o experimentats, i que la seva repercussió en el rendiment dels treballadors altament qualificats és molt baixa. Aquest fenomen planteja una sèrie d'interrogants i desafiaments sobre el futur de la feina als despatxos d'advocats i la veritable capacitat de la IA per anivellar el terreny entre els professionals.

TecnologiaLa IA, amb la seva capacitat per processar grans volums d'informació i fer anàlisis complexes, es converteix en un aliat indispensable per a aquells que no poden mantenir el ritme dels seus col·legues més brillants. Això no necessàriament significa que la IA fomenti la mediocritat; més aviat, proporciona a aquests professionals una segona oportunitat per millorar-ne l'exercici i contribuir de manera més efectiva a l'equip.

La pregunta substancial és si la IA pot realment igualar els advocats mediocres amb els més brillants. En termes de productivitat en tasques específiques, la resposta és afirmativa. La IA pot automatitzar la revisió de documents, la investigació jurídica i la gestió de contractes, tasques que tradicionalment consumeixen molt de temps. Aquest estalvi de temps permet a tots els advocats, independentment de la seva habilitat inicial, enfocar-se en activitats més estratègiques i de més valor.

Tot i així, la IA té les seves limitacions. Si bé pot millorar leficiència operativa, no pot suplir la manca de capacitat daprenentatge i de treball. Aquestes qualitats són intrínsecament humanes i essencials per al desenvolupament professional a qualsevol camp. La IA pot anivellar el terreny en termes dexecució de tasques, però no pot infondre curiositat intel·lectual o un desig genuí de perfeccionament continu.

La capacitat de la IA per millorar la productivitat no ha d'eclipsar la importància de les qualitats humanes. La voluntat d'aprendre, la intenció de millorar, la capacitat d'adaptar-se i la correcta interpretació de factors contextuals no evidents (per exemple, la incidència de la cultura de les parts en una negociació internacional) són atributs que cap màquina no pot replicar completament. Aquests factors són els que distingeixen els advocats excepcionals dels corrents.

Els advocats més brillants no sols dominen les eines tecnològiques disponibles, sinó que també tenen la capacitat d'aplicar el coneixement de manera creativa i estratègica. La IA pot assistir a l'anàlisi i la gestió d'informació, però la interpretació de les dades i la presa de decisions encertades requereixen un judici humà que va més enllà dels algorismes.

En última instància, la IA ha de ser vista com una eina que complementa i amplifica les habilitats humanes (“advocats augmentats”, diuen alguns), i no com un substitut de les mateixes. La clau de l'èxit a l'era digital és trobar un equilibri entre la tecnologia i el talent humà, assegurant que tots dos treballin en harmonia per assolir els millors resultats possibles.

Nota. Parts daquest article les he redactat o revisat amb assistència ajuda de ChatGPT.

 

 

 

 

 

Comparteix: