12 de març 2024

Els advocats espavilen davant la IA generativa

Elen IrazabalPer Elen Irazabal

En aquest article, compartiré la meva experiència professional acumulada durant tots els anys que he dedicat a ensenyar Intel·ligència Artificial a advocats. Observo un clar abans i després marcat pel llançament de ChatGPT al novembre de 2022. Abans de la
aparició d'aquesta eina a les nostres vides, ja impartia classes d'IA des de l'any
2019, oferint diverses assignatures en institucions educatives, a més del curs que jo
mateixa vaig desenvolupar en plena pandèmia.

Aleshores, les IA disponibles estaven dissenyades per a usos específics, és a dir,
es creaven per fer tasques concretes com l'automatització de notificacions
judicials. Les formacions que impartia estaven dirigides, majoritàriament, a advocats
que ja anticipaven un futur influenciat per la Intel·ligència Artificial, encara que no
necessàriament interactuaven directament amb eines de IA per a les tasques
legals en aquell moment.

Què ha passat el darrer any? El llançament de ChatGPT i l'expansió de la
intel·ligència artificial (IA) generativa han constituït una fita significativa. La IA generativa
ens permet fer múltiples tasques simultàniament. Pot resumir una llei i també
elaborar un contracte considerant aquesta llei. Aquesta capacitat explica el creixent interès i,
alhora, el nerviosisme al voltant de com la IA generativa podria transformar les
tasques habituals al sector legal. Al meu entendre, l'estat actual de l'art a IA ens
ofereix eines que ens permeten evitar començar des de zero. És a dir, no tenim
que enfrontar-nos a la intimidant pàgina en blanc. La generació d'idees, la iniciació
de demandes, la redacció de contractes, la preparació de testimonis amb arguments a
favor i en contra, només són alguns exemples. Nosaltres proporcionem les instruccions
perquè la IA realitzi aquestes tasques i després revisem si els resultats són adequats,
necessiten correccions o ajustaments.

Aquests són els temes que abordo actualment en les formacions que ofereixo als
despatxos i als equips d'advocats de diverses empreses. El meu objectiu és empoderar
als professionals del dret amb les eines d'intel·ligència artificial generativa,
perquè puguin millorar-ne l'eficiència i l'efectivitat. En aquestes sessions, emfatitzem la
importància de la supervisió humana en l'ús d'aquestes tecnologies, destacacom
la intervenció i el judici crític dels professionals són indispensables per garantir
resultats òptims. A més, explorem les implicacions ètiques i les millors pràctiques
en la integració de la IA en els processos legals, preparant els participants no només
per utilitzar aquestes eines de manera efectiva, sinó també de manera responsable.
Aquest enfocament integral busca no només millorar les capacitats actuals dels despatxos,
sinó també preparar-los per als desafiaments i oportunitats que levolució futura de la
IA pugui presentar.

Tots els tipus de dades són susceptibles davant de la intel·ligència artificial. Aquesta realitat
presenta tant oportunitats com desafiaments per al sector legal. La capacitat de la IA
per processar i analitzar grans volums de dades pot revelar patrons i
coneixements ocults, oferint un avantatge sense precedents en la preparació de
casos i en lestratègia legal. Tanmateix, això no reemplaça el judici jurídic dels
advocats, un punt que sempre emfatitzo. No hem de confondre l'habilitat de
processar extenses quantitats d'informació amb el raonament humà o, molt
menys, amb l'experiència que els advocats acumulen a l'àmbit jurídic.

Per tant, com ens pot beneficiar avui dia la intel·ligència artificial? Amb la
incorporació de la IA, la pràctica legal experimentarà una transformació significativa,
especialment en termes de generació dinformació jurídica. Encara que els advocats
som els qui proporcionem les instruccions i supervisem el procés, és la IA la
que realitza el treball intermedi. La IA generativa té el potencial d'actuar com
els nostres assistents professionals, redefinint la manera com duem a terme
les nostres tasques quotidianes.

Aquest avenç transforma radicalment la nostra aproximació a la generació de
informació jurídica, permetent-nos delegar en la intel·ligència artificial generativa les
tasques repetitives i de baix valor afegit. Això inclou, per exemple, l'automatització a
la recopilació i l'anàlisi de precedents judicials, l'elaboració d'esborranys inicials
per a documents legals, i la ràpida identificació de legislació aplicable en situacions
concretes. Aquestes aplicacions de la IA no només incrementen l'eficiència dels nostres
processos, sinó que també eleven la precisió del nostre treball, minimitzant el risc
errors humans en activitats rutinàries.

Aquesta reorientació cap a la IA en la generació dinformació jurídica ens porta a
qüestionar-nos sobre el futur valor que abans s'assignava a la creació manual d'aquest
tipus dinformació. Ara, aquest valor podria dirigir-se cap a àrees encara per explorar,
obrint la porta a models de negoci innovadors dins del sector legal. La
capacitat de la IA per assumir rols que abans ocupaven hores de treball humà no
només canvia l'estructura de costos i l'eficiència dels despatxos d'advocats, sinó
que també ens convida a repensar com i on apliquem el nostre coneixement i
experiència jurídica.

A mesura que la IA generativa es converteix en una eina més integrada a les nostres
pràctiques, sorgeix la possibilitat de desenvolupar nous serveis i productes legals. Això
podria incloure, per exemple, oferir anàlisis predictives més sofisticades als clients,
desenvolupar sistemes d'assessorament legal automatitzat per a qüestions rutinàries, o
fins i tot crear plataformes de resolució de disputes totalment digitals i basades en IA.
La clau estarà en identificar on podem aportar el valor afegit més gran en aquest
nou paisatge.

El camí per davant és incert, però indubtablement emocionant. L'evolució de la
IA generativa promet redefinir no només les nostres tasques quotidianes, sinó també la mateixa
essència del que significa ser un professional del dret a l'era digital.

Comparteix: