05 desembre 2023

IA: el millor encara ha d'arribar

Eva BruchPer Eva Bruch
TWITTER @evabruch

 

Per primera vegada en molts anys escolto advocats, molts, afirmant que ara ja sí que entenen que és això de la intel·ligència artificial i en què els pot ajudar. Òbviament això ha estat gràcies a OpenAI i el seu famós ChatGPT, una eina que en qüestió de dies es va fer famosa a tot el món, es va adoptar de manera massiva, està omplint pàgines de text i els advocats tenen clar que els impactarà de forma directa.

Abunden al mercat els cursos de Legal Prompting o Prompt Engineering per ajudar professionals del dret a extreure el màxim profit d'un sistema que dista molt de ser perfecte sent en realitat, ni tan sols mitjanament bo per a menesters jurídics.

Tot i això, és un sa exercici que el sector vagi apropant-se a una tecnologia que canviarà per sempre la professió en un termini de temps no superior a dos anys. Això passa quan als Models de Llenguatge a Gran Escala (LLM) se'ls apliqui models específics d'àmbit jurídic connectats i combinats amb eines i mètodes legals específics a través d'una capa organitzativa d'agents legals jurídics. És a dir, quan es disposi d'un GPT jurídic que pugui funcionar com un cotxe autònom, amb capacitat per prendre decisions.

Imaginin un sistema al qual una persona pugui acudir amb un dubte jurídic i aquest, un cop exposades les opcions de forma clara, concisa i entenedora, ofereixi la possibilitat d'ocupar-se íntegrament de la gestió, comunicant-se amb la persona per a temes purament burocràtics i d'actualització de l'estat del vostre assumpte. Això ja existeix, però limitat a un tipus de tràmit concret i de complexitat escassa, on les opcions són poques i molt clares. Probablement, l?única barrera insuperable per a aquest sistema seria la presentació d?una demanda que requereixi la signatura d?un lletrat i la defensa a sala, encara que aquesta és una limitació legal, no del sistema.

Això ho veurem i el sector haurà d'aprendre a conviure-hi i gestionar-lo.
● Les Big Four estan més ben preparades, ja que porten avantatge als despatxos en l'ús i el desenvolupament d'eines d'intel·ligència artificial.
● Els clients estan expectants davant l'evolució d'aquestes eines, volen conèixer quines millores els brindarà, si els seus despatxos de referència les faran servir i quant reduiran els seus honoraris per l'estalvi de temps, costos i materials que aquests sistemes aportaran.
● Els despatxos han de repensar els seus models de negoci, adaptar-los a una nova manera de prestar serveis jurídics on l'ús de tecnologia avançada serà l'equivalent a l'ús de l'ordinador. S'hauran d'adaptar els sistemes de captació i retenció del talent, la pròpia composició dels equips de treball (més diversos i multifuncionals), el tipus de serveis i les especialitzacions, el sistema de pricing…

Cada despatx disposarà (o hauria de disposar) d'un sistema propi entrenat i modelitzat amb el coneixement generat els darrers anys, per això era tan important digitalitzar i disposar d'un sistema de gestió documental i del coneixement, de quina altra manera es diferenciarà un despatx dun altre si no és pel coneixement i lexperiència dels seus professionals atresorats al llarg dels anys?

Fem un darrer exercici d'imaginació.

Imaginem que tots aquests sistemes entrenats jurídicament els ajuntem en un únic espai, en un supercomputador per exemple. No fa gaire vaig assistir a una xerrada al Barcelona Supercomputing Center on el seu director comercial, Josep Martorell, explicava que actualment la intel·ligència artificial és capaç de solucionar efectivament i de manera autònoma, problemes complexos prenent com a base els entrenaments a què han estat sotmesos. La diferència és que ara els científics no són capaços d'entendre com el sistema ha arribat a aquestes solucions. Podríem tenir un super sistema entrenat en temes jurídics amb capacitat per formular estratègies i solucions a què un equip jurídic expert sigui incapaç d'arribar? Podríem ajuntar tots els sistemes? Si no aconseguim entendre com funciona el sistema, però el sistema funciona bé, cada cop millor el sistema podria arribar a prendre consciència pròpia? Tenim resposta a aquesta pregunta?

Comparteix: