18 desembre 2023

El futur dels júniors a l'advocacia

Rocío RamírezPer Rocío Ramírez

El sector legal viu una revolució sense precedents. El canvi de paradigma que suposa la tecnologia en l'oferta dels serveis jurídics fa necessari un complex exercici de revisió de com està impactant la professió tal com ha estat entesa fins ara, i com es preveu acabarà impactant.

Seguir pensant en l'exercici de la mateixa manera que s'ha fet suposa un perillós ancoratge en el passat, ja que no podem entossudir-nos a mantenir la tradicional manera de treballar i seguir exercint de la manera que sempre ho hem fet, si les eines amb què ara comptem, a penes existien fa uns quants anys.

Si el debat ja era sobre la taula des de fa algun temps, la IA generativa sembla que ha estat el cop de realitat definitiu.

La preocupació al sector és palpable.

Si aquesta tecnologia és capaç de realitzar les tasques que fins ara atenien els júniors, com aprendran les noves generacions de juristes?

O pitjor encara. Si recentment ja s'ha manifestat obertament per algun despatx d'elit que aquest tipus de tecnologies reduirà el nombre de júniors que es contractin, quin futur oferirà la figura?

Si ara les eines digitals fan en escassos segons els treballs que tradicionalment han realitzat els perfils menys experimentats, com ara cercar jurisprudència o doctrina per plantejar els fonaments d'una demanda, contestació o recurs, revisar documentació, o preparar i articular documents legals d'escassa complexitat , pot semblar que la figura del júnior com s'ha entès fins ara no tingui gaire sentit.

Però ens oblidem d'un detall important.

I és que aquest nou paradigma exigeix ​​repensar la nostra estructura interna, els nostres equips i processos de treball actuals, la manera tradicional d'atendre les nostres tasques i càrrega de treball. Cal reinterpretar com prestar el nostre servei comptant amb les eines digitals com a palanca que ens empoderi.

Per això calen perfils que fins ara no existien. És aquí on la figura del júnior igualment haurà de ser reinventada.

Aquesta revolució tecnològica necessita nous perfils jurídics. Exigeix ​​especialitats i funcions inexistents fins ara.

Certament continuarà sent essencial el paper del jurista tradicional en les tasques no assumibles ni automatitzables pels entorns digitals. El procés d'aprenentatge d'aquests professionals continuarà partint de l'actual figura del júnior, que continuarà sent requerit pels despatxos, encara que en menor mesura, i se centraran en l'exercici més purista de la professió òbviament adaptat als nous requeriments, competències i habilitats que aquesta revolució ens reclama. L'exercici es farà d'una manera més eficient, eficaç i depurada, focalitzat en les tasques de valor agregat, i deixant a les màquines les partides que són automatitzables, cosa que determinarà més qualitat del servei.

Però la tecnologia obre un camp infinit al desenvolupament de noves funcions essencials en el futur exercici de la professió, ja que la manera de prestar els serveis jurídics s'està veient completament transmutada.

Ara es fan necessaris estrategs operatius en despatxos i assessories, per assegurar la constant revisió dels nostres processos de treball que ajudin a assolir la tan anhelada excel·lència operativa. L'optimització de temps i recursos, reduir costos, millorar eficiències i garantir eficàcia és essencial a l'estratègia de qualsevol despatx o àrea legal. Perfils que entenguin quines eines poden ajudar en aquest sentit, aterrant necessitats internes del despatx o de l'àrea legal, extraient patrons, cercant solucions d'automatització per a tasques i processos de treball, definint els nous fluxos, dissenyant els nous processos, implementant la tecnologia, i validant els estàndards de qualitat que garanteixin el correcte exercici de professionals i eines digitals, i escalant-ne l'aplicació.

Aquesta millora d‟eficiència operativa exigeix ​​de simplicitat en els processos, de fer-los accessibles i senzills a tot l‟equip, possibilitant la interactuació, comunicació i col·laboració entre totes les àrees del despatx. Especialistes en legal design thinking seran claus en aquesta partida.

També calen “intèrprets” en el disseny de noves solucions. Juristes que coneguin quina és la necessitat dels professionals, per treballar juntament amb les tecnològiques en el disseny i desenvolupament de noves aplicacions i eines. Perquè els enginyers, els desenvolupadors i els programadors tenen el potencial de la tecnologia a les mans, però som encara nosaltres els que definim per a què la necessitem, com s'ha de comportar i quin resultat ens ha de procurar.

Un altre perfil necessari serà el analista de dades. Ja ho deixa clara la dita “les dades són el petroli del segle XXI”. Indiscutiblement són el motor de la nostra eficiència. Una estratègia de la dada és essencial en un despatx d'advocats o una assessoria del demà. Serà la clau per a l'automatització de tasques, per gestionar el coneixement, per tenir una visió estratègica, la presa de decisions, la planificació del negoci, la determinació dels objectius o la millora de rendiments.

La ciberseguretat serà una altra àrea essencial per garantir la seguretat de les informació i les dades, i que els fluxos dintegració entre les diferents eines implantades per als processos de treball flueixin respectant els més alts estàndards.

Les dades també són essencials per desenvolupar noves solucions tecnològiques. Solucions d'IA com el machine learning, s'han d'entrenar amb informació i dades, i s'ha de garantir que no hi ha biaixos i que s'interpreten correctament a l'“entrenament”. La enginyeria de dades assegurarà, per exemple, que els algorismes (és a dir, les instruccions) que s'han definit en el desenvolupament de solucions d'IA hagin contemplat totes les variables, i processin correctament els textos jurídics i legals, la jurisprudència o la normativa vigent, i generin respostes coherents a les consultes que els plantegem.

Un altre àmbit que demana professionals és gestió de projectes legals, que s'està convertint en metodologia determinant per oferir un immillorable servei al client, fent-ho de manera més eficaç i eficient i maximitzant la rendibilitat de cada projecte gestionat. S'està constituint com a clau a l'hora definir els costos de manera precisa i detallada per garantir que la proposta d'honoraris cobreixi completament aquesta partida i inclogui, a més, el marge de beneficis considerat adequat.

La investigació jurídic legal continua sent, i continuarà sent essencial per estudiar els assumptes, dissenyar estratègies i definir solucions. En aquest aspecte la IA generativa suposarà un abans i un després en aquesta tasca de recerca. Però la devolució de la informació desitjada depèn que es donin al sistema les instruccions adequades. I encara que tots haurem de saber de quina manera donar instruccions per a tasques bàsiques del nostre dia a dia, les implicacions que aquesta tecnologia suposa, exigirà de especialistes en definir promts per a projectes o assumptes de gran envergadura, per a cerques concretes i específiques, o per definir una biblioteca de recursos perquè puguin ser consultats i utilitzats pels membres del despatx o l'assessoria, per referir-ne només alguns casos d'ús.

Molts d'aquests perfils i molts més, van ser ja vaticinats el 2013 per Richard Susskind a la seva obra “Tomorrow's Lawyers” (Ed. Oxford University Press, United Kingdom, 2013), quan predia que, a l'advocacia del futur, l'advocat convencional no seria el predominant, ja que els clients no estarien disposats a pagar altes tarifes per serveis que podien ser desenvolupats per professionals menys qualificats, recolzats de sistemes altament intel·ligents i processos estandarditzats. La predicció no pretenia ser un senyal de la fi de l'advocacia, però sí de la necessitat de menys advocats tradicionals, i de perfils més nous com els expert trusted adviser, enhanced practitioner, legal knowledge engineer, legal technologist, legal hybrid, legal process analyst, legal project manager, legal data scientist, research and development worker, online disputa resolution practitioner, legal management consultant, o legal risk manager.

I apuntava bé…

La meva visió sobre el futur dels júniors és molt més optimista. Crec que la seva contribució al moment únic que estem vivint a la història de l'advocacia és fonamental. Perquè la reinvenció de la manera tradicional de prestar serveis jurídics només és possible de la mà d'una nova generació de juristes. Seran els júniors la força del canvi.

Espero no equivocar-me…

Comparteix: