20 novembre 2023

Contribució del departament legal a la IA Generativa: Protocols per a ús corporatiu

Per Jordi Estalella
TWITTER @jordiestalella

La incorporació de la Intel·ligència Artificial Generativa (IAG) a l'entorn empresarial és un pas revolucionari que promet transformar tant les operacions internes com les relacions externes amb proveïdors, incloent-hi els serveis jurídics. Aquest canvi, però, comporta la necessitat d'establir protocols clars i efectius per adoptar-los i utilitzar-los. En aquest escenari, el departament legal de l'empresa juga un paper fonamental en la redacció i la promoció d'aquests protocols, garantint que l'ús de la IAG s'alineï amb les lleis vigents, les millors pràctiques i l'ètica empresarial.

La IAG, que inclou tecnologies com ara el processament del llenguatge natural i l'aprenentatge automàtic, té el potencial de millorar l'eficiència, impulsar la innovació i oferir solucions personalitzades. No obstant això, el seu ús planteja desafiaments legals i ètics significatius, especialment en àrees com la privadesa de dades, la propietat intel·lectual i la responsabilitat legal.

El rol del departament legal en l'elaboració de protocols es materialitza en quatre aspectes:

 1. Compliment legal i regulatori. El departament legal ha d'assegurar-se que els protocols d'ús de la IAG compleixin totes les lleis i regulacions aplicables, incloent-hi les relacionades amb la privadesa de dades i la propietat intel·lectual.
 2. Avaluació de riscos. Heu d'identificar i avaluar els riscos legals associats amb l'ús de la IAG, incloent-hi possibles escenaris de responsabilitat i problemes de compliment.
 3. Elaboració de directrius ètiques. El departament legal ha de col·laborar en la creació de directrius ètiques per a l'ús de la IAG, assegurant que es respectin els valors i els principis de l'empresa.
 4. Redacció de contractes i acords. És crucial que els contractes amb proveïdors i clients incloguin clàusules específiques sobre l'ús de la IAG, tot definint responsabilitats, drets de propietat intel·lectual i límits d'ús.

En el procés d'implementació dels protocols, les funcions del departament legal són les següents:

 1. Formació i Sensibilització. Implementar programes de formació per a empleats sobre lús responsable i ètic de la IAG.
 2. Supervisió i control. Establir mecanismes de supervisió per assegurar el compliment dels protocols i realitzar ajustaments conforme evolucionin les tecnologies i regulacions.
 3. Transparència i privadesa. Garantir la transparència en l'ús de la IAG i protegir la privadesa de les dades d'empleats i clients.
 4. Selecció i avaluació de proveïdors. El departament legal ha de participar a la selecció de proveïdors d'IAG, assegurant que compleixin els estàndards legals i ètics de l'empresa
 5. Acords de confidencialitat i seguretat de dades. Establir acords robusts per protegir la confidencialitat i la seguretat de les dades compartides amb proveïdors.
 6. Auditories i revisions periòdiques. Realitzar auditories regulars per verificar que els proveïdors compleixin els protocols i les pràctiques acordades.

En el cas específic dels proveïdors de serveis jurídics externs (despatxos o ALSP), el departament legal, a més de les funcions esmentades, ha de considerar de manera especial:

 1. Lús de la IAG en serveis jurídics. El departament legal ha de guiar i supervisar com els proveïdors de serveis jurídics externs utilitzen la IAG en el treball per a l'empresa, acordant, per exemple, l'obligació de declarar si l'assessorament proporcionat ha estat total o parcialment generat per IAG. Algunes empreses espanyoles ja han començat a imposar a les seves firmes externes aquesta obligació.
 2. Confidencialitat i precisió. Assegureu-vos que l'ús de la IAG per part dels proveïdors jurídics no comprometi la confidencialitat ni la precisió de l'assessorament legal.
 3. Avaluació continuada d'impacte. Monitoritzar contínuament, mitjançant l'adopció dels mecanismes adequats, l'impacte de l'ús de la IAG als serveis jurídics per garantir l'eficàcia i la conformitat amb la normativa vigent.

La irrupció de la IAG a l'entorn empresarial comporta oportunitats sense precedents, però també riscos significatius. El departament legal, en assumir un rol proactiu en la redacció i la promoció de protocols d'ús de la IAG, es converteix en un pilar fonamental per navegar aquest nou panorama, assegurant que l'empresa es mantingui a l'avantguarda de la innovació tecnològica de manera responsable i conforme a la llei.

Aquests protocols no només protegeixen l'empresa de riscos legals i reputacionals, sinó que també enforteixen la integritat i el compromís amb l'ètica en un món cada vegada més digitalitzat i automatitzat.

Comparteix: