07 juny 2024

“L'experimentació amb animals: alternatives per acabar amb aquesta pràctica”

Per Yvonne Figueras Talarn, presidenta de la Comissió per a la Defensa dels Drets dels Animals del Colegio de la Abogacía de Rebut.

L'experimentació amb animals, malauradament és una pràctica que continua utilitzant-se actualment, i encara que hi ha hagut avenços legislatius, entenc que no són suficients, i que queda molt per fer.

Els animals són éssers sentints, i per tant la legislació s'ha d'adequar al fet que sotmetre'ls a practiques que els causin dolor i patiment, és contrari a la consideració com a éssers sensibles.

Actualment la regulació legal de l'experimentació amb animals, es troba a la Directiva 86/609/CEE de 24 de novembre, relativa a l'aproximació de les disposicions legals reglamentàries i administratives dels estats membres, respecte a la protecció dels animals per a l'experimentació.

A Espanya, la regulació legal de l'experimentació amb animals es recull al Reial decret 53/2013 d'1 de febrer, pel qual s'estableixen les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en l'experimentació i altres fins científics.

Posteriorment es promulgà el Reial Decret 1386/2018 de 19 de novembre, pel qual es va modificar el Reial Decret 53/2013.

També a les comunitats autònomes d'Andalusia, Aragó, Catalunya, Galícia, Madrid, Navarra, València i el País Basc, hi ha una legislació específica sobre protecció dels animals utilitzats per a l'experimentació.

Tot i això, és molts casos la legislació estatal i europea, no s'ha complert, i segurament no s'està complint, i un exemple clar ho tenim al centre d'experimentació amb animals VIVOTECNIA.

És una realitat que no s'està fent prou per acabar amb l'experimentació animal, i queda molt camí per recórrer.

La veritat és que hi ha alternatives a l'experimentació amb animals, entre altres l'ús de models de predicció i integració de dades, ús d'organismes com bacteris, fongs, plantes o invertebrats, cultius o sistemes in vitro

Però l'obstacle principal que està frenant l'experimentació sense animals és l'econòmic, perquè no hi ha prou inversió en la recerca d'aquestes alternatives, i tampoc una voluntat política decidida. A més, la majoria de la comunitat científica segueix defensant l'experimentació amb animals.

Per implantar les alternatives que acabé amb l'experimentació animal, s'haurien d'establir a nivell d'Europa uns objectius i terminis per anar eliminant gradualment l'experimentació amb animals, fins a la total eliminació i substitució per l'experimentació alternativa, incentivant la inversió econòmica i científica per utilitzar aquests altres mètodes.

Més de 100 milions d'animals, són usats per a experimentació animal.

L'estudi d'un sol fàrmac comporta la mort d'uns 3000 animals, i en molts casos l'experimentació s'ha fet sense l'administració d'anestèsics als animals utilitzats.

Per a l'estudi de patologies i malalties de l'ésser humà, l'experimentació consisteix a provocar el desenvolupament de la malaltia a l'animal utilitzat, i posteriorment es testa amb possibles tractaments, utilitzant la modificació genètica de l'animal, que desenvoluparà malalties com el càncer, cardiopaties, artritis, i d'altres durant el temps que us quedi de vida.

Altres vegades, s'utilitza el mètode de lesió directa de l'animal, que provoca danys al cervell, a la medul·la espinal, se'ls infecta amb bacteris, s'utilitzen tècniques invasives sense anestèsia, i en molts casos se'ls provoca cremades.

No és ètic que la ciència progressi a costa del patiment dels animals utilitzats en l'experimentació, ja que hi ha mètodes alternatius que poden ser utilitzats, amb l'obtenció de resultats satisfactoris per a l'espècie humana.

Aquest article és un homenatge a tots aquells animals que s'han utilitzat al llarg del temps per a l'experimentació, que han patit, i que han mort sense tenir una vida digna.

La meva esperança és que aquesta situació reverteixi definitivament, per aconseguir finalment la implantació dels mètodes alternatius en l'experimentació.

Comparteix: