19 de març 2024

Quines són les soft skills d'un advocat d'èxit i que la Intel·ligència Artificial mai no podrà reemplaçar?

Berta SantsPer Berta Sants

L'impacte de la integració de la intel·ligència artificial a l'advocacia comportarà nous desafiaments i reptes i una profunda transformació en la manera d'oferir els serveis legals.

En aquest sentit, hi ha diversos estudis que reflexionen sobre quin serà l'impacte de la intel·ligència artificial en el rol tradicional dels advocats. Això no obstant, no els reemplaçarà, ja que continuaran sent necessàries habilitats humanes úniques, com són: l'anàlisi, la interpretació i l'aplicació de la llei, a més d'habilitats centrades en la interacció amb els clients i altres agents intervinents en la professió.

La influència de la Intel·ligència Artificial es desenvoluparà principalment en l'automatització de les tasques rutinàries i en tot allò que es refereix a la cerca de dades, jurisprudència, etc.

La Intel·ligència Artificial possibilitarà l'oportunitat de disposar de més temps per aprofundir en les competències tècniques de l'advocacia, és a dir, aquelles que requereixin una capacitat de discerniment, comprensió humana i argumentació persuasiva.

Així mateix, la intel·ligència artificial tampoc no podrà substituir les habilitats soft perquè es tracten d'habilitats interpersonals i socials, no relacionades amb coneixements tècnics, sinó centrades en la forma d'interactuació, gestió de les emocions i comunicació amb les persones i que, juntament amb les competències tècniques marquen la veritable diferència entre un advocat d'èxit o no.

Les habilitats soft més necessàries per a l'advocacia es podrien resumir en les següents:

a) Comunicació efectiva:
La comunicació és una part fonamental del treball de la persona advocada perquè està permanentment en contacte amb clients, col·legues, jutges i altres parts interessades. Per això, serà fonamental saber escoltar, connectar amb les persones, mantenir una escolta activa i, en definitiva, saber captar els altres i comprendre les seves emocions.

b) Empatia i habilitats interpersonals:
La capacitat d'empatitzar amb els clients i comprendre les preocupacions és crucial per construir relacions sòlides i mantenir la confiança del client. Així mateix, la persona advocada ha de ser capaç de treballar de manera efectiva en equips, col·laborar amb col·legues i manejar relacions professionals amb respecte i diplomàcia.

c) Capacitat d'adaptació i aprenentatge continu:
L'advocacia és una professió en canvi constant i, per tant, és essencial actualitzar-se i veure cada canvi com una oportunitat d'aprenentatge i de millora, per no quedar-se ancorat en pràctiques estàtiques i obsoletes.

d) Lideratge
L'habilitat del lideratge a l'advocacia es refereix a poder influir, dirigir i prendre decisions de forma estratègica. Així com ser capaços de posar límits als altres, estar orientat a objectius i liderar equips de treball amb estàndards alts d'ètica i integritat.

e) Gestió del temps i organització
La pràctica legal implica el maneig de terminis, cosa que implica prioritzar tasques i administrar el temps de manera eficient.

En aquest sentit, és importantacar la importància duna anàlisi prèvia dels processos del despatx, per discernir com ha de ser la seva automatització, si és possible, i com adaptar-la a les necessitats del despatx.

En conseqüència, és important aprofitar l'oportunitat que la Intel·ligència Artificial ens brinda per reforçar el vessant humà, social i intel·lectual de l'advocacia, per tal de reforçar el prestigi social i reconèixer la seva important vocació de servei a la societat.

Comparteix: