14 novembre 2023

Configurant una signatura jurídica #sostenible de #impacte #forlawyers

Cristina Ruiz Per Cristina Ruiz

Quan escoltem o parlem de #sostenibilitat, cada vegada són més els conceptes, els termes, i els significats que se'ns vénen al capdavant. Cada cop la sostenibilitat i tot allò que l'envolta se'ns fa més proper i també més quotidià. I Cada vegada és més present no només en l'àmbit personal sinó també en el professional.

La #sostenibilitat no és més que una forma responsable i conscient de gestionar els recursos humans, naturals i materials –econòmics-, i té a veure amb el paper que assumim –persones, empreses, firmes jurídiques…– per generar valor i benestar social de present i per a futur.

En l'àmbit de la sostenibilitat, conceptes com riscos i oportunitats prenen nous significats, i apareixen amb força en escena altres termes com impacte.

Què és un #risc pel nostre despatx jurídic, relacionat amb la sostenibilitat? És tot allò que d'alguna manera pot posar a la corda fluixa la relació i el benestar dels nostres grups d'interès*, o d'alguna manera en perill alguna qüestió relacionada amb el medi ambient i que ens pertoca, o allò que pot causar al nostre despatx jurídic un perjudici econòmic i/o reputacional.

*Recordem. Grups d'interès per a una signatura o despatx jurídic, no només són els clients i clients potencials, ho són també els companys o socis del despatx o signatura, els professionals d'altres àmbits amb què treballem, la resta d'agents de la justícia, els periodistes, les associacions que ens puguin interessar…… La llista es presenta molt àmplia, ara bé, cadascú haurà d'establir la relació de prioritat en base a la pertinència, el poder o la influència de cadascun respecte de la nostra signatura jurídica. Això és, són grups d'interès, aquells que afectem, o ens afecten.

Què és una #oportunitat pel nostre despatx jurídic, relacionat amb la sostenibilitat? És tot tema que puguem identificar i que pugui suposar establir noves relacions o mantenir de manera sòlida i duradora les relacions ja establertes amb els nostres grups d'interès, o un benefici per al medi ambient, o noves vies o models d'enfortiment econòmic i reputacional. I que va més enllà el mer compliment normatiu.

Un #impacte, què és? Ho tenim fàcil, oi? Un impacte és un xoc de moviments, o la petjada o l'efecte del xoc. Però, qui diria què és un #impacte pel nostre despatx jurídic, relacionat amb la sostenibilitat?

Quin impacte podem produir, com a firmes jurídiques, des de la sostenibilitat? –A qui oa què-.

Quin impacte produeix la sostenibilitat als nostres despatxos jurídics? -Positiu o negatiu-.

Els impactes negatius suposen riscos, mentre que els positius comporten oportunitats. Com més aprofundim en l'estudi dels impactes, amb més facilitat es presentarà la detecció d'oportunitats, i millor es presentarà l'avaluació i l'actuació davant del risc.

Aleshores, Impacte? Sostenibilitat? Signes jurídiques d'impacte i firmes jurídiques sostenibles?

Una signatura jurídica dimpacte és aquella que es caracteritza per tenir-ne una clara intenció de resoldre un desafiament social o ambiental. I aquest despatx enfoca els seus serveis vinculats a aquests grans desafiaments buscant un canvi positiu a la societat o al medi ambient.

Aquest model seria el d'aquella firma, que, per exemple, té un interès particular a millorar la vida de les persones amb discapacitat, o amb risc d'exclusió i adapta les seves instal·lacions o ofereix uns serveis específics amb aquesta perspectiva.

Una signatura jurídica sostenible, És aquella que gestiona els seus impactes, tant els impactes positius com els negatius, generats per les operacions i els serveis. Ara bé, no té com a objectiu principal abordar un desafiament social o ambiental amb els seus serveis, encara que sí que es preocupa per identificar els impactes que genera i busca augmentar els positius i reduir o eliminar els negatius.

Aquest model seria, per exemple, si respecte de l'esmentat particular interès anterior per millorar la vida de determinades persones, les empra, però sense un enfocament específic sobre el tema més enllà de la mera acció esmentada.

En tots dos enfocaments estem contribuint des de les nostres firmes jurídiques a crear un món més igualitari i més just per a tots, al primer estarem produint un impacte significatiu, i en el segon, estarem adoptant unes pràctiques responsables, el que també és rellevant. És important tenir clara aquesta diferència d'enfocaments amb vista a prendre decisions realment coherents amb els nostres valors i objectius.

Però, què tal plantejar-nos ser una signatura jurídica sostenible d'impacte?

La clau per arribar a ser una signatura jurídica sostenible d'impacte és a incorporar la sostenibilitat al centre de l'estratègia del despatx, i això implica diferents nivells dambició.

Nivell 1 · Responsabilitat Social Advocacia -RSC/RSA-. Es tracta simplement d'un compromís de caràcter voluntari, que adquirim com a despatx, que des de la filantropia genera un impacte. La RSC està molt bé, però no és material per a la firma. Això és, no és important que realment importa per a la signatura jurídica des del punt de vista de l'estratègia del despatx com a negoci.

Nivell 2 · Introducció als criteris ESG. Introduïm pràctiques en matèria mediambiental, social i de bon govern de la signatura, sobre la base d‟un pla. Tenim present la normativa i cap on evoluciona. I ens comparem amb altres firmes jurídiques.

Nivell 3 · Gestió de la sostenibilitat. Comencem a pensar en quins aspectes ESG són rellevants per al despatx, tant a nivell intern com a nivell extern. Quins objectius de millora ens podem marcar i què i com he de comunicar cap a dins, però especialment cap a fora.

Nivell 4 · Model de negoci jurídic sostenible d'impacte. La sostenibilitat, des d'una visió holística, és present en qualsevol presa de decisions, en les activitats, i en el servei jurídic que prestem. I ens preguntem com mesurar i comprovar com anem evolucionant, i molt especialment, ens preguntem sobre com posar en valor l'impacte que estem generant.

Per a la reflexió:

  • Quin nivell d'ambició?
  • Estàs donant una resposta a l'alçada del repte?

Abans de donar-te resposta a aquestes preguntes, recorda:

Recorda que la sostenibilitat als nostres despatxos té una estreta relació amb la #CONFIANÇA. La confiança que necessitem i que generem com a professionals en relació al posicionament que adoptem davant la problemàtica actual, i la resposta que donem davant dels desafiaments futurs. (Enllaç a un dels meus articles anteriors “La sostenibilitat com a oportunitat estratègica per guanyar la confiança")

Recordeu també que la vostra #REPUTACIÓN està en joc, i que la gestió d'aquesta ens és sinó el resultat d'una actuació compromesa i responsable amb triple impacte: econòmic, social i mediambiental, orientada a la generació de confiança. I l'oportunitat de gestionar la reputació es troba en una honesta i coherent #COMUNICACIÓ en matèria de sostenibilitat. (Enllaç al meu article anterior “És possible controlar el que els altres pensen de la nostra signatura jurídica? )

  • Estem preparats i disposats per vèncer els obstacles de ser sostenibles, per gaudir l'impacte, i per aprofitar l'avantatge competitiu que això suposa?

Un apunt més, per donar resposta a aquesta altra reflexió, "Del #CANVI per a la transformació sostenible de l'advocacia" , i de la reflexió a la #ACCIÓ. “Lideratge, escolta i diàleg, i comunicació“. La sostenibilitat a les nostres firmes és factor de rellevància i de competitivitat, de present i de futur, i és impuls per a un Desenvolupament Sostenible.

Per a la reflexió final:

  • T'has plantejat si el que avui és, o sembla rellevant, ho seguirà sent demà?
  • T'has plantejat progressar a l'èxit del teu despatx jurídic?
  • T'has plantejat néixer com una signatura jurídica autòcton sostenible dimpacte?

Sostenibilitat i impacte descriuen els protagonistes principals d'un nou paradigma més respectuós i més compromès.

Comparteix: