05 agost 2014

Sanitat universal per als advocats

L'exercici de l'advocacia per compte d'altri suposa que habitualment el despatx que t'ha contractat et inclou en el Règim General de la Seguretat Social.

Per exercir per compte propi la professió d'advocat has d'optar per donar-te d'alta en un dels sistemes de previsió social següents:

  • Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA): Sistema públic de previsió social que inclou cobertura de el sistema sanitari públic (Seguretat Social).
  • Mutualidad de la Abogacía: És una entitat privada, alternativa a l'RETA, que ofereix tot tipus de cobertures d'estalvi i previsió, que també poden ser complementàries a qualsevol sistema públic de previsió.
  • Alter Mútua: És una mútua alternativa per a tots els advocats constituïda com una opció a l'RETA en tots els àmbits territorials de l'Estat. 

Els advocats a la Mútua queden inclosos en el Sistema Públic de Salut

Medicine law concept. Gavell and stetoscope isolated on white

El 3 d'agost de 2012 El Govern va aprovar el Reial Decret 1192/2012 que regula la condició d'assegurat i beneficiari de l'assistència sanitària a Espanya amb càrrec a fons públics, a través d'el Sistema Nacional de Salut.

Amb aquesta disposició han quedat inclosos en el Sistema Públic de Salut tots els advocats acollits a les diferents Mútues, com a alternativa a la Seguretat Social, amb ingressos inferiors a 100.000 €.

La Mutualidad de la Abogacía rebre amb satisfacció aquesta decisió governamental, fruit dels treballs desenvolupats per a aquesta finalitat per la Ponència mixta formada per Mutualidad de la Abogacía - Consejo General de la Abogacía Española i Confederació Espanyola d'Advocats Joves, presidida pel vocal de la Comissió Executiva de la Mutualitat, Carlos Suárez González, així com la insistència d'un bon nombre de col·legis d'advocats i d'altres professions, encara que quedi pendent de resoldre el dret a la sanitat pública per als professionals que guanyin més de 100.000 euros anuals.

Com tramitar la targeta sanitària

Les sol·licituds per al reconeixement de el dret a l'assistència sanitària s'han de presentar a l'oficina provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). En algunes províncies cal sol·licitar cita prèvia a través de la pàgina web institucional del l'INSS i cal tenir en compte que ha de ser emplenat un formulari tant per al titular com per a cada beneficiari.

Rebuda la confirmació de el lloc, dia i hora de la cita s'haurà de presentar la sol·licitud davant l'INSS aportant el DNI, i per als beneficiaris el llibre de família o certificat d'inscripció de matrimoni o parella de fet.

A continuació, l'interessat ha d'acudir a centre de salut que li correspongui perquè de forma immediata se li lliuri la targeta sanitària. En el cas de disposar ja de targeta sanitària per estar acollit a l' Conveni d'Assistència Sanitària (CAS) subscrit a través dels Col·legi d'Advocats el Centre de Salut corresponent s'ocupa de modificar la mateixa. L'interessat ha així mateix de comunicar al seu Col·legi oa la Mutualitat el tràmit efectuat, per tal de procedir a la seva baixa de l'esmentat conveni.

En els casos en què les bases liquidables de l'IRPF en l'últim any van ser superiors als 100.000 euros, haurien de mantenir inclosos en el citat conveni CAS, ja que no tindrien dret a ser assegurats de l'assistència sanitària amb càrrec als fons públics.

Comparteix: