07 abril 2020

Centraleta de Guàrdies de Torn d'Ofici

La Centraleta de Guàrdies és un sistema de RedAbogacía implantat en alguns col·legis d'advocats que funciona com a punt de connexió entre els centres de detenció, els lletrats i el Col·legi. El Col·legi introdueix en el sistema els llistats de guàrdies, configura paràmetres de localització d'advocats i pot posteriorment revisar totes les trucades i assistències realitzades a través de la pròpia aplicació. Nou servei millorat

Comparteix: