01 juliol 2014

organitzacions Internacionals

La internacionalització de l'advocacia, la globalització de l'món jurídic i la necessitat per a les empreses de comptar amb assessorament jurídic en la seva projecció internacional han motivat la importància de les organitzacions i associacions internacionals d'advocats. Moltes d'elles compten amb organismes propis destinats als joves advocats.

És l'organització més important de professionals de el dret internacional, col·legis d'advocats i societats de dret. La IBA participa en el desenvolupament de la reforma de el dret internacional i mesura el futur de la professió jurídica a tot el món. La seva seu està situada a Londres.

La IBA ofereix als estudiants de dret la pertinença al seu Comitè d'Estudiants de Dret, mitjançant el pagament d'una quota. L'estudiant es beneficiarà de l'accés a publicacions, diaris especialitzats, newsletter, revistes i materials de conferències, etc.

Més informacióMés informació sobre el Comitè d'Estudiants

A més la IBA ofereix pràctiques a estudiants de dret de l'últim curs, estudiants de postgrau, i advocats recentment qualificats per donar suport amb el seu treball a les següents seccions: l'Institut de Drets Humans de la IBA; l'Equip de Projectes Legals de la IBA o el Programa de la Cort Penal Internacional de la IBA.

Més informacióMés informació sobre les pràctiques

Dades de contacte:
Associació Internacional d’Advocats
4th Floor - 10 St Bride Street
London - EC4A 4AD - United Kingdom
Tel: +44 (0) 20 7842 0090 / Fax: +44 (0) 20 7842 0091

És una organització que agrupa advocats de l'món, col·legis, federacions i associacions d'advocats. Compta amb estatus consultiu especial davant les Nacions Unides i el Consell d'Europa. És l'associació més important i activa en drets humans i de defensa d'advocats. La seva seu es troba a París.

La UIA fomenta i desenvolupa la formació contínua per a advocats. En l'actualitat la UIA ha posat en marxa un projecte que pretén brindar als participants una experiència similar a la d'un advocat o un becari jurídic locals, en la línia dels seus objectius educacionals per a la seva futura carrera professional. En altres paraules els bufets membres de la UIA podran oferir pràctiques a joves advocats en l'àmbit de l'advocacia internacional.

Més informacióMés informació de la UIA

Dades de contacte:
Union Internationale des Avocats
25, rue du Jour - 75001 Paris (France)
uiacentre@uianet.org
Tel : +33 1 44 88 55 66 / Fax : +33 1 44 88 55 77

És l'única associació global dedicada a advocats i assessors legals interns de menys de 45 anys. A través de nombroses reunions, cursos de dret i defensa pretenen promoure la cooperació professional entre joves professionals de l'advocacia en l'àmbit internacional. La seva seu es troba a Brussel·les

La AIJA ofereix un programa de beques per a promoure l'assistència de joves advocats als 3 esdeveniments principals de l'associació: el Congrés Anual i les dues Conferències Semestrals.

Més informacióMés informació sobre el seu programa de beques

Dades de contacte:
Rue Hôtel des Monnaies 133
BE-1060 Brussel·les
Tel: + 32 2 347 33 34 / Fax: + 32 2 347 55 22

Es va constituir a Barcelona el 23 de maig de 1992, hereva de la "Conférence des Grands Barreaux d'Europe". La seva seu social es troba a Estrasburg. Poden incorporar-se a la FBE tots els Consells nacionals i els col·legis locals que pertanyin als estats membres des Consell d'Europa.

Actualment, la FBE compta amb 250 escoles membres, representant aproximadament a 800.000 advocats. La FBE es reuneix dues vegades a l'any en una ciutat europea. Aquestes trobades representen una ocasió única perquè els seus membres debatin problemes comuns i intercanviïn informacions i experiències. En una època de canvi permanent, l'objectiu és trobar les millors solucions per als nostres clients i per als nostres companys.

Més informacióMés informació de la FBE

Dades de contacte:
Federation des Barreaux d'Europe
Quai Jacques Sturm, 3
commissions@fbe-strasbourg.eu
Tel: +33 3 88 37 12 66 / Fax: +33 3 88 36 87 52

A la UIBA pertanyen 22 països de la comunitat iberoamericana els quals participen a través dels col·lectius nacionals de l'Advocacia. A través dels seus premis, congressos, esdeveniments d'arbitratge promouen l'intercanvi de coneixements i experiència professional entre els seus membres.

La UIBA té una secció de Acaca on es publiciten els seminaris; postgraus, màsters, doctorats i beques, disponibles. Pot visionar la mateixa a través del següent link:

Més informacióMés informació de la UIBA

La EYBA és una associació multinacional d'advocats joves sense ànim de lucre. Va ser fundada el 23 de maig de 1993 a Praga per fomentar els vincles entre i per promoure els interessos i el benestar dels joves advocats de tot Europa geogràfica.

En la formació de la Eyba comptava amb 18 associacions membre.

El nombre de membres Eyba és cada vegada més gran i en l'actualitat la Eyba representa els interessos de més de 200 000 joves advocats de tot Europa geogràfica, convertint-se en el major grup d'advocats joves de l'món.

La vocal de el Grup d'Advocats Joves (GAJ) de Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) Amina Omar va ser escollida com a presidenta de la EYBA per al període 2011-2012.

Més informacióMés informació de la EYBA

La Federació Interamericana d'Advocats (FIA), és una organització internacional d'advocats i estudiants de dret, que integra tots els col·legis d'advocats d'Amèrica, Espanya i França, a més d'Universitats, Despatxos d'Advocats i juristes membres individuals. La seva seu es troba a Washington DC La FIA representa un fòrum professional independent dedicat a l'intercanvi d'informacions i opinions professionals en l'interès de l'Estat de Dret de les institucions democràtiques en l'Hemisferi Occidental.

La FIA manté programes permanents d'educació contínua per als seus membres directes (membres individuals) i els advocats que es troben inscrits en els col·legis d'advocats Nacionals i regionals registrats a la Corporació.

Dades de contacte:
Inter-American Bar Association
1211 Connecticut Au, NW Suite 202
Washington, DC 20036
iaba@iaba.org
202-466-5944 / 202-466-5946

 

 

Comparteix: