04 juliol 2014

Els Consells i col·legis d'advocats

10 AVANTATGES D'ESTAR COL·LEGIAT

Per què formar part d'un col·lectiu de més de 180.000 professionals?

1.- ENS UNEIX en un col·lectiu de prestigio.- La denominació d'advocat és exclusiva de qui exerceix professionalment les funcions d'assessorament, consell, mediació i defensa davant els tribunals. A l'colegiarnos, vam entrar a formar part d'una organització professional local, autonòmica i nacional que coneix els nostres problemes, defensa els nostres interessos individuals i col·lectius, ens obre oportunitats de futur i contribueix a millorar la Justícia.

2.- PROTEGEIX LA NOSTRA Independència.- En un Estat de Dret, la independència de l'advocat -i la llibertat d'elecció per part dels ciutadans- resulta tan necessària com la imparcialitat del jutge. L'Advocacia institucional garanteix la permanent defensa de la professió i dels seus professionals i la seva absoluta independència enfront de tota classe d'ingerències o interessos. Només la unitat proporciona força i independència.

3.- ENS DÓNA VEU per influir.- L'Advocacia institucional opina sobre les reformes legals, informa davant l'Administració i el Parlament els diferents projectes de llei que afecten a la Justícia oa la professió i actua permanentment en la defensa i protecció dels drets dels advocats i dels ciutadans.

4.- ENS OFEREIX FORMACIÓ I SERVEIS per al millor exercici professional.- El Col·legi d'Advocats, els consells autonòmics i el Consejo General de la Abogacía Española posen a disposició dels advocats serveis de gran interès per al desenvolupament de la seva carrera: signatura professional; activitats de formació inicial, permanent i especialitzada; biblioteques i bases de dades; correu professional compte segur; sol·licitud de passades a presó; expedient electrònic de Justícia Gratuïta; Buro-sms; publicacions especialitzades i Newsletters; informació professional, etc.

5.- PROPORCIONA AVANTATGES PROFESSIONALS I SOCIALS.- El Consell i els col·legis d'advocats negocien convenis especials i altres serveis amb institucions públiques i privades, obtenint interessants avantatges per a tots els col·legiats.

6.- ESTÀ OBERT A LA NOSTRA PARTICIPACIÓ Els col·legiats poden i han de participar en totes les activitats i fòrums de el Col·legi i disposen de les seves instal·lacions per a les seves activitats professionals o formatives.

7.- CREA OPORTUNITATS DE NEGOCI A L'ESTRANGER. El Consejo General de la Abogacía Española posa a disposició de tots els advocats espanyols mecanismes per a la seva internacionalització i una Delegació a Brussel·les que ofereix suport, informació i ajuda a tots els advocats. El carnet d'advocat europeu acredita la teva condició.

8.- DÓNA VISIBILITAT A LA FUNCIÓ SOCIAL.- La Justícia Gratuïta i el Torn d'Ofici és un servei prestat pels col·legis d'advocats als col·lectius ia les persones més vulnerables. 39.000 advocats garanteixen aquest servei 24 hores a el dia, 365 dies a l'any. A més, a través de la Fundació Abogacía Española i de les Comissions de Drets Humans dels col·legis, els advocats poden orientar la seva activitat pro-drets humans.

9.- APLICA un codi deontològic
La col·legiació garanteix l'aplicació de el Codi Deontològic de l'Advocacia, facilita la lluita contra l'intrusisme i la competència deslleial, permet que les regles que inspiren la seva activitat professional no siguin lesionades per altres interessos (econòmics, polítics, etc.) i certifica davant els ciutadans l'habilitació professional per a l'exercici de l'advocacia.

10.- DEFENSA DELS DRETS DELS CIUTADANS
El compromís per la defensa dels drets humans i la protecció dels drets dels ciutadans en la seva més àmplia accepció és consubstancial a l'exercici de l'advocacia.

A EL col·legiar

Ajudes a defensar la teva professió a l'servei dels ciutadans

COL·LEGIS D'ADVOCATS D'ESPANYA

 

Comparteix: