05 agost 2014

Llei d'Accés

llei-de-accés

L'Advocacia ha donat suport històricament la implantació d'uns requisits específics per a l'exercici professional, fixant-se per a això en el Dret comparat que s'aplica a tota la Unió Europea. el Consejo General de l'Advocacia treballa per facilitar la implantació de la Llei d'Accés a la Professió d'Advocat i per oferir el millor servei als col·legiats, graduats i ciutadans, en col·laboració amb les administracions de Justícia i d'Educació. [Clear]

Marc normatiu de l'accés a la professió

L'objecte de la Llei és regular el títol professional d'advocat, millorant la capacitació dels advocats, per la qual cosa estableix un sistema d'excel·lència que té aquests pilars bàsics:

  • Cursos de formació per a l'accés (Màster d'accés i cursos d'escoles de pràctica jurídica creades per col·legis d'advocats i homologades pel Consejo General de la Abogacía Española): Realització d'un curs formatiu específic per adquirir un conjunt de competències professionals específiques que conté el desenvolupament d'un període de pràctiques externes.
  • Realització d'una avaluació de l'aptitud professional. Superar aquesta prova és requisit previ a la inscripció en el corresponent col·legi professional.

Aplicació de la Llei d'Accés

La Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, s'ha procedit a modificar el règim transitori de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels Tribunals

Amb aquesta modificació normativa s'atenen aquelles situacions que no havien estat previstes en el seu moment pel legislador. Així s'han incorporat dues noves disposicions addicionals, 8a i 9a i ha modificat l'apartat 3 de l'esmentada disposició transitòria única.

Formació especialitzada

https://www.youtube.com/watch?v=luwRP4x-nek

Consells de companys

Iván Cortina, alumne i advocat: "El Màster de l'Advocacia va suposar per a mi una reconciliació amb el Dret"
Genaro García, professor de l'Màster d'Accés: Què s'aprèn en el Màster d'Accés? y  Consells per superar el Màster
Joan Carles Espasa, estudiant de l'Màster d'Accés: Què t'aporta el Màster?

 

Comparteix: