02 agost 2014

Exercici lliure de l'Advocacia

La col·legiació és obligatòria per poder exercir l'advocacia a Espanya

La incorporació a un sol col·legi d'advocats és suficient per exercir en tot el territori nacional sent aquest Col·legi el de el domicili professional únic o principal.

Aquest sistema de col·legiació única facilita la mobilitat professional de l'advocat, a l'permetre el lliure exercici en tot l'àmbit estatal sense necessitat de més tràmits que els imprescindibles, i potencia la lliure elecció de l'advocat per part de client.

Per actuar professionalment en l'àmbit territorial de qualsevol Col·legi diferent a què estigués incorporat, no es pot exigir a l'advocat cap habilitació ni pagament de contraprestacions econòmiques diferents de les que s'exigeixin habitualment als col·legiats de el Col·legi on vagi a intervenir.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE L'EXERCICI DE L'ADVOCACIA:

Espanya

A ESPANYA

Europa

A EUROPA

Espanya-estrangers

A ESPANYA PER ESTRANGERS

 

 

Comparteix: