01 agost 2014

Codi Deontològic: les normes d'actuació de l'advocat

L'advocat necessita avui més que mai unes normes de comportament que permetin satisfer els inalienables drets de client, però respectant també la defensa i consolidació dels valors superiors en els quals s'assenta la societat i la pròpia condició humana.

La funció social de l'Advocacia exigeix ​​establir unes normes deontològiques per al seu exercici. el Codi Deontològic de l'Advocacia, Que assumeix íntegrament el Codi Deontològic Europeu, Estableix les normes mínimes d'actuació de qualsevol advocat en l'àmbit territorial de l'Estat espanyol per garantir a tota la societat la bona execució del seu indispensable funció.

Estatudo de l'Advocacia
L'actual Codi Deontològic va ser aprovat pel Ple de l' Consejo General de la Abogacía Española el 6 de març de 2019 i va entrar en vigor el 8 de maig de el 2019.

Les normes deontològiques tenen vocació de bàsiques, corresponent a determinar el just equilibri dels interessos en joc, en el seu respectiu àmbit territorial, als consells autonòmics i als col·legis d'advocats.

Els principis fonamentals en l'exercici de la professió d'advocat són la independència, dignitat, integritat, el servei, el secret professional i la llibertat de defensa.

La independència de l'advocat resulta tan necessària com la imparcialitat del jutge, dins d'un Estat de Dret. L'advocat informa al seu client de la seva posició jurídica, dels diferents valors que es posen en joc en qualsevol de les seves accions o omissions, proveint de la defensa tècnica dels seus drets i llibertats enfront d'altres agents socials.

La independència de l'advocat està íntimament lligada amb el principi de llibertat d'elecció. L'advocat és lliure d'assumir la direcció d'un assumpte i el ciutadà ho és també d'encomanar els seus interessos a un advocat de la seva libèrrima elecció i cessar en la relació professional en el moment que ho cregui convenient.

Considerant la deontologia professional com una cosa absolutament imprescindible en l'exercici diari de la professió d'advocat, es recullen les idees bàsiques sobre deontologia l'observança ha de ser obligatòria per a tots aquells que desenvolupem aquesta digníssima tasca.

Consells bàsics sobre Deontologia professional per a advocats joves

CODI DEONTOLÒGIC A EUROPA

El Consell de l'Advocacia Europea (CCBE) és el màxim òrgan representatiu de l'Advocacia davant les institucions de la Unió Europea.

deontologia CCBELa seva sessió plenària celebrada a Lió el 28 de novembre de 1998, va aprovar el Codi Deontològic Europeu, la finalitat és la d'establir unes normes d'actuació per l'advocat en exercici professional transfronterer i altres bàsiques que representen les garanties mínimes exigibles per a possibilitar el dret de defensa d'una manera efectiva.

Comparteix: