01 agost 2014

Pla de Màrqueting i Comunicació

mercadeig A més de el pla de negoci, és important elaborar un pla de màrqueting, que ens ajudarà en la definició dels objectius del nostre negoci.

Un pla de màrqueting està format per diversos apartats, que es poden adaptar a les necessitats del nostre despatx. Hi ha quatre instruments bàsics, denominats les "4P" (Product: producte; Price: preu; Place: distribució / logística; Promotion: venda personal, màrqueting directe, publicitat, relacions públiques i promoció de vendes) que han de combinar-se per aconseguir els objectius. Tota acció de màrqueting que planeemos s'ha de recolzar sobre aquests quatre instruments.

A continuació, mostrem un exemple de pla de màrqueting:

1. Resum Executiu

És un resum bàsic dels serveis que prestarà el nostre despatx, incloent també una anàlisi de la competència. Ha d'incloure:

 • Definició dels serveis
  • Serveis que prestarà el despatx: àrees en què oferirà assistència i procediments dins de les mateixes (Dret laboral, administratiu, civil ...) -
  • Enfocament diferencial: si oferim algun que no ofereixin en despatxos similars, descomptes ...
 • Factors clau d'èxit: Quins elements són els nostres punts forts i per tant poden portar a l'èxit a l'despatx. Per exemple, l'especialització, l'atenció personalitzada, formació contínua, ubicació de l'empresa ...
 • la competència: Cada vegada és més gran la competència entre empreses, de manera que resulten molt importants els plans de fidelització i els de captació. Has de tenir en compte que, en funció de l'àrea en què et especialices, a més de la competència de el sector privat, pots tenir competència de el sector públic (per exemple, en temes d'assessoria laboral). En aquest apartat has d'analitzar la competència real que tens a cada un d'aquests àmbits i destacar teus diferències respecte als seus productes.
 • El procés de prestació de servei: fasos a les que executarem la nostra feina. Per exemple, tasca comercial, proposta de serveis i elaboració de pressupostos.
 • Prestació final de l'servei ofert: desglossament dels serveis prestats pel despatx, en funció de les àrees en què ens especialitzem.

2. Estratègia de Màrqueting

Pla amb les accions relacionades amb el màrqueting que portarem a terme per aconseguir els objectius del nostre despatx.

 • La comercialització del servei
 • Presentació de l'empresa: nom, logotip, identificació corporativa de la documentació, horari ...
 • Clients.
 • Accions de promoció: web, blogs, posicionament en cercadors, xarxes socials ...
 • Determinació de l'preu dels serveis: alguns serveis tindran una tarifa fixa i per a altres es pot pactar un percentatge en funció de la quantitat obtinguda en el procés. Cal analitzar els preus mitjans de sector.

3. Control de el Pla

Cal revisar periòdicament el pla i els objectius que ens hem establert per a comprovar el seu grau de compliment i modificar el que fos necessari.

4. Estratègia de Comunicació

Cal plantejar-quatre instruments bàsics per tenir presència en els mitjans de comunicació:

 1. Presència en mitjans de comunicació
 2. Presència en xarxes socials
 3. Acudir a actes i esdeveniments de tipus jurídic o relacionat amb les àrees de negoci de l'despatx
 4. Pàgina web de l'despatx

consell-verdConsells

 

Borja Martínez-Echevarría, assessor de firmes d'advocats, assenyala que un pla de màrqueting "és només un apartat -i no el més important" de el pla estratègic de l'negoci.

Ell diferència entre el pla de màrqueting que necessita un acabat de llicenciar i el d'un advocat que ja tingui experiència. En el primer cas, el pla de màrqueting possiblement "sigui més rudimentari del que és habitual: aconseguir clients". Creu que el primer pas d'un advocat recent llicenciat hauria de ser pensar en la gent que coneix i que poden convertir-se en els seus clients i afegeix que, "si dirigeix ​​bé el tret, podrà trobar nínxols de mercat on li sigui més fàcil arrencar en la professió ". Pel que fa a el pla de màrqueting per a advocats amb experiència, diu que, "en teoria, és més senzill de planificar, no d'executar", perquè aquest professional, pel seu bagatge previ, ja sap "a qui ha de dirigir i quins són els seus serveis estrella ".

Pel que fa a l'elaboració d'el pla, Martínez-Echevarría assenyala que ha de començar amb un "QUI: Qui ofereix els serveis?". Un altre aspecte rellevant en l'elaboració d'aquest pla és "tenir en compte el perfil de client que busques". I per això, explica, "has de saber quins serveis ofereixes".

Comparteix: