01 agost 2014

Vies de finançament

finançamentDesprés d'analitzar els recursos que necessitaràs, has de decidir quina part de finançament propi i quina part de finançament aliè -si la necesitas- va tenir el despatx. És important que el teu deute no superi el 60% de l'total de recursos i que les previsions d'ingressos siguin suficients per fer front als terminis dels crèdits.

Per aconseguir finançament aliè tens opcions com l'ajuda familiar; l'aportació de capital per part d'un tercer, a qui cedeixes una part de l'accionariat de l'empresa en funció de l'aportació; o el finançament per part d'entitats financeres.

Les principals formes de finançament són:

  1. préstec: el beneficiari rep uns diners, que ha de tornar, al costat dels interessos i les comissions, en un termini determinat de temps.
  2. Compte de crèdit: L'entitat financera posa diners a disposició el beneficiari fins a un límit assenyalat i per un termini determinat. La majoria de bancs i caixes disposen de línies especials per al finançament de nous negocis.
  3. Arrendament: L'usuari paga una quota mensual per a l'arrendament de béns a mig o llarg termini. Un cop finalitzat el termini, els béns poden ser adquirits, retornats o pot renovar-se el contracte. Aquesta modalitat compta a més amb avantatges fiscals.
  1. Rènting: És una varietat de l'leasing, amb finançament a curt termini. Es tracta d'un lloguer de béns per termini variable. També té importants avantatges fiscals.
  2. confirming: L'entitat financera actua com un intermediari que gestiona els pagaments d'una empresa client als seus proveïdors, oferint a aquests últims la possibilitat de cobrar les seves factures amb anterioritat a la data de venciment. És un servei de gestió de pagaments i no de deutes.

A més, has de consultar amb les respectives comunitats autònomes els programes de finançament de què disposen, perquè varien d'un lloc a un altre. A més de programes generals, solen tenir altres destinats a col·lectius com joves o dones.

Finalment, no oblidis que pots capitalitzar la prestació per desocupació en un pagament únic. Alguns requisits per accedir a la capitalització: has de ser beneficiari d'una prestació contributiva per desocupació, tenir pendent de rebre a l'almenys tres mensualitats a data de la sol·licitud, acreditar la teva incorporació de forma estable com a soci treballador a una Cooperativa de Treball Associat o Societat Laboral de nova creació o en funcionament i acreditar la realització d'una activitat com a treballador autònom. Pots informar d'aquesta opció a la teva oficina d'ocupació o en el següent enllaç:

mas-info-blau

Capitalització de l'atur

També la UE té programes de finançament. Aquí podràs trobar informació de les diferents opcions:

mas-info-blauProgrames de finançament de la UE 

 

Comparteix: